Yukarı Çık

Bilgisayar destekli bakım yönetim (CMMS – Computerised Maintenance Management) yazılımları her çaptaki işletme için oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Bakımdan sorumlu müdürler; ekipmanın tamamlanması için gerekli onarımın ne kadar zaman alacağı, ekipmanın hizmet dışı kaldığı sürede iş sürecinin bundan nasıl etkileneceği ve bu durumun sebep olacağı diğer sonuçlar gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Son yıllarda, gittikçe daha fazla şirketin ekipman arızalarından doğan sorunların üstesinden gelmek için önleyici bakımın avantajlarından yararlandığını görüyoruz.

 
Söz konusu şirketler, önleyici bakıma başvurarak pek çok açıdan kazançlı duruma gelmektedir. Bu kazanımları şu beş maddede özetleyebiliriz:
 

Getirim Yatırısı

Bir şirket, faaliyet gösterdiği sektör fark etmeksizin, yazılım vb. alanlarda yatırım yaptığında bundan kazançlı çıkması için Getirim Yatırısının (ROI- Return on Investment) yüksek olması son derece önemlidir. Yazılım satın almaya karar veren şirketin ilk harcamaları, gerekliliği doğrulanması gereken bir giderdir fakat bunun yanı sıra yazılımı kullanacak ekibin eğitimi, üyelik ve bakımla ilişkili çok sayıda ek maliyetler de söz konusudur. Yatırım getirisinin hesaplanması çoğu durumda güç bir işlemdir fakat Jones Lang LaSalle tarafından yapılan ilginç bir araştırma öneyici bakımın %545 oranında kazanç getirdiğini ortaya koymuştur. Ulaşılan sonuç için diğer pek çok faktörün yanı sıra, ekipmanın değişim maliyeti, önleyici bakımın öngörülen hizmet ömrü üzerindeki etkisi ve enerji tüketiminde gözlenen değişiklikler dikkate alınmıştır.
 

Çalışma Süresinde Artış

Bir işletmenin kritik ekipmanı arızalandığında ya da bakım esnasında kullanım dışı kaldığında, bu durum işleri ciddi şekilde aksatabilir. Ekipman bakımını, kullanımın en yoğun olduğu bir dönemde, beklenmedik büyük bir arızayla karşılaştırıldığında iş süreçlerini çok daha az olumsuz etkileyecek şekilde planlamak, CMMS programı uygulanmasıyla mümkündür. Önleyici bakım, hizmetin veya işlerin aksama dönemlerini azalttığından çalışma süresini toplamda artırmaktadır.
 

Daha Etkili Bir Envanter Planlaması

Ekipman parçalarının tedarik ve tesliminin genellikle haftalar alması ekipman bakımının yarattığı en büyük sorunlardan biridir. Önleyici bakım ise bakımdan sorumlu müdürlerin değiştirilmesi gerekecek parçalarla ilgili net bir fikre sahip olmasını sağlar ve böylece söz konusu parçalar önceden sipariş edilerek değişim işlemi gecikmeden doğru zamanda gerçekleştirilir. Sonuç olarak, ekipman parçalarının teslimatını beklemekle zaman kaybedilmez ve parça değişiminin gecikmesinden doğan iş aksaklıkları önlenmiş olur.  
 

Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

Şirketler, ekipman bakımı için ayrılan kaynakları daha etkili bir şekilde yönetebilirler çünkü büyük çaplı işlerden önce gerekli çalışmalar önceden yapılır, böylece gerekli kaynaklar plana dahil edilir. Bu durumun bir diğer avantajı ise, işletmeye yüksek bir maliyet yaratabilecek gereksiz bakım işlemlerine kaynak ayrılmasını engellemesidir. Ayrıca, benzer tipte ekipmanlar söz konusu olduğunda yalnızca tek bir bakım teknisyeni tüm ekipmanın bakım işlemini gerçekleştirebilir ve ek kaynak arayışına gerek kalmaz.
  

Yıllık Bütçe Kapsamında Kalınması

Daha planlı bir yaklaşım sayesinde bütçe yılı boyunca karşılaşılabilecek beklenmedik bakım masrafları azalır. Ayrıca, daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması, iş süreçlerindeki aksaklıkların azalması ve beklenmedik büyük arızaların daha az görülmesi sonucu elde edilebilecek tasarruflar, bütçe yöneticilerinin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Öngörülmeyen büyük bir arıza yaşandığında, çoğu şirket ekipmanın hizmet dışı kaldığı sürenin olumsuz sonuçlarını düşünerek sorun giderilene kadar bir teknik ekibe fazladan mesai yaptırma yoluna gider. Öte yandan, önleyici bakım sayesinde fazla mesai ve bundan doğan yüksek giderler sorun olmaktan çıkacaktır.
 
Bu beş madde, CMMS’nin doğru bir şekilde uygulandığında işletmelere sunduğu bariz avantajları özetlemektedir. Giderlerin azaltılması ve operasyonel verimliliklerin artırılmasıyla ilişkili daha pek çok fırsat bulunmaktadır. Dolayısıyla, ekipman bakımı için bu yenilikçi yaklaşıma yönelen şirketlerin ve işletmelerin sayısı sürekli artmaktadır. 

Lena Maint'in sağladığı diğer faydaları ve şirketinizi nasıl dönüştüreceğini keşfetmek için uzmanlarımızla bir demo planlayın. 
 


Yeni Yazılarımızdan Haberdar Ol

Daha Fazla İçerik

Lena Software, BP Türkiye 'Süreç Sadeleştirme' Ödülü'nü Kazandı!

Gururla duyuruyoruz ki, Lena Software olarak, BP Türkiye'nin her yıl düzenlediği 'Müteahhit Ödüller...

Alternate Text Lena
Saha Servis Yönetim Yazılımı Nedir

İşletmeler saha servis operasyonlarının doğru şekilde işlediğine ve mobil kaynakların en etkili şek...

Alternate Text Lena
eam mi cmms mi
EAM mi CMMS mi? İşletmeniz İçin Doğru Yazılımı Seçin.

Söz konusu işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi bulmak olduğunda çözümlerin kapsamlarını...

Alternate Text Lena
Lena ürünleri ile operasyon yönetimini nasıl kolaylaştıracağını keşfet

Bu yarım saatlik demoda cevap bulacağın sorular:

  • 1) Şirketin operasyonel faliyetlerini daha hızlı ve kolay yönetmek için nelere ihtiyaç duyuyor?
  • 2) Lena ürünleri nasıl çalışır ve şirket hedeflerine ulaşmanda seni nasıl destekler?
  • 3) Sistemini nasıl dijitalleştirebilirsin ve hızla uygulamaya koyabilirsin?